Vägen till öknen

Under sommaren 2015 genomförde jag ett projekt på Kulturväven i Umeå. Under tre månader arbetade jag i projektateljén, och sedan ställde jag ut i konsthallen intill. Allt med generöst och tålmodigt stöd av kommunens konstenhet. Jag hade tänkt fortsätta arbeta med underliga stadsmotiv, men så fort jag satte igång och målade hände något helt annat. Jag fortfarande inte är säker på vad. Det var extremt roligt.

Jag har tänkt ända sedan då att jag ska skriva en lång, genomtänkt text om hela grejen. And I will. Soon.