Bildens inre finurlighet

Idag och vid olika tillfällen under de närmaste två veckorna jobbar jag som vikarie på Bildlärarutbildningen (el v d n h).  Idag fick studenterna rita serier. Det är mycket trivsamt och överraskande. Hur kan fakulteten låta mig få sådant inflytande? Livet ger oss sannerligen anledning att häpna. 

Alla riktningar är användbara. 

Alla riktningar är användbara.