Maskiner inuti

I början av 2014 gjorde jag en utställning som byggde vidare på Olycksaligheten från 2009. Jag fortsatte utveckla funderingarna på hur stadsmiljön byggs om i våra tankar, hur minnet av platser i gatunätet muterar lite varje gång det återberättas. Det ledde till idéer om en mekanisk stad, hus som kan flyttas; att det inte bara finns avlopp, fjärrvärme och kablar under gatorna, utan en fullt fungerande underjord av motorer och hydraulik som flyttar runt stadens beståndsdelar, några millimeter varje dygn.