Ingen vet var kufarna kommer ifrån. Är de en ovanligt stökig sorts andar? En främmande livsform? Mytologiska agenter? Förvildade tekniker som rymt från sin arbetsplats i Västerbottens underjord?  Det hela är mycket oklart.  

Om det finns fler än de tre som hittills fångats på bild – eller om det ens är samma tre individer – har fortfarande inte säkerställts. Vad som är relativt säkert är att deras experiment i människovärldens utkant utgår från en näst intill total brist på rädsla och tvekan. Kufarna är inte okänsliga, och emellanåt finner vi dem i djupa tankar, men de låter aldrig upptäcksfärden hindras av sorg eller vrede.  

De första bilderna av dem tillkom för väldigt länge sedan. Härom året dök de upp igen och krävde att porträtteras, och vi har fått följa deras aktiviteter sedan dess. Ibland försvinner de iväg långa stunder. Men deras anda av ihärdigt gränsöverträdande svävar kvar som doften av vidbränt kaffe, till vår omistliga uppmuntran och tröst.