Spår av svunnen möda

Under en kort, intensiv arbetsperiod målade jag några nya bilder baserade på fotografier tagna på olika platser i norra Sverige. Jag använde gult, orange och mörkbrun. Först under vernissagen – i aulan på Edelviks folkhögskola utanför Burträsk – insåg jag att det var första gången på ett bra tag som jag gjort bilder enbart för min egen skull, utan att de måste duga i någon annans ögon. Det är bilder av kvarlämnade ting och tillhörigheter. Att göra det här kändes angeläget också eftersom samtiden nått en grad av förvirring och frustration som börjar göra vår förståelse otillräcklig. "And it was here, in this blighted place, that he learned to live again."