Österheden

Om du alltid har bott i stan, men har en så tydlig idé om livet i en by att det nästan liknar ett minne… Hur gör du då för att ta dig dit?

Österheden är ett problematiskt landskap. Inga normala tåg går hit, och att färdas till fots är farofyllt. Invånarna är avogt eller nästan förbryllat inställda till besökare. Som om det för dem är otänkbart att någon befinner sig här som inte alltid bott här. Om du frågar dem om råd kan de lika gärna skicka dig till avskrädesgropen som till torget.

Vissa byar tycks ha strömförsörjning, men vattenledningsnät saknas. Befolkningen är överlag sysselsatt med jordbruk, men ett fåtal fabriksruiner vittnar om en förfluten epok. Traktens ogästvänlighet utmärker sig också genom de många besynnerliga sedvänjor med vilka befolkningen delar in året. Traditioner binder vardagslivet hårt, och parat med olika hedersbegrepp och en djup tro på arvssynd framstår invånarnas sinnelag som rättskaffens men fyllt av fruktan.

Allt det här skulle naturligtvis också kunna handla om Västerbotten eller någon annan boplats i civilisationens utkanter. Jag har tidigare gjort många bilder av främmande platser och mystiska byggnader. Det är platser som jag drömt eller hittat på, och jag gör det för att kunna fortsätta upptäcksfärden, för att kunna skapa kartan samtidigt som jag följer den.

Sömnens drömmar förgrenar sig in i vakenvärlden. Vi strävar efter att dela drömmar med varandra. Det är drömmar om osårbarhet eller skönhet, vi beundrar de jättar som slåss och älskar på bioduken och blir så fängslade av en bok att vi sörjer när den tar slut och deporterar oss till den vanliga världen. Meteorologin är en drömvärld, liksom ishockey eller kristendom är det. Vi reser mellan olika världar, och det är så vanligt att vi inte tänker på det.

Jag är inte någon särskilt berest person, men jag är intresserad av de där transporterna och gränstrakterna. Österheden är ett försök att ge geografi åt känslan av utforskande. Att bryta sig in i ett ödehus och hitta märkliga föremål och gamla tidningar. Att stiga ut på gatan och för en kort stund tänka att man befinner sig i en helt annan bygd. Att föreställa sig en regelbundet utkommande instruktionsbroschyr för utfärder i terräng som ligger långt in i dunklet.